Rotumääritelmä

sami /

FCI:n numero: 305
Hyväksytty: FCI 2.3.2011
Kennelliitto 20.3.2012

Alkuperämaa: Venäjä

KÄYTTÖTARKOITUS: Monikäyttöinen metsästyskoira.

FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat Alaryhmä 2 pohjoiset metsästyskoirat. Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Tämä Venäjän alueelta kotoisin oleva metsästys­koirarotu on yksi tärkeimmistä taiga-alueen ja Keski-ja Itä-Siperian vuoristoaluei­den metsästyskoirista. Se on kehittynyt tunguusien ja jakuuttien sekä varhaisista Baikalin ja Amurin alueen laikoista. Ensimmäinen varhaisen amurinlaikan kuvaus on peräisin 1900-luvun alusta, myöhemmin siitä tuli rotumääritelmän perusta. Vuonna 1947 itäsiperianlaika tunnustettiin omaksi rodukseen, alustava rotumääri­telmä julkaistiin 1949 ja lopullisesti rotumääritelmä hyväksyttiin 1981. Nykyään rotu on levinnyt laajalle alkuperäisillä alueillaan. Jalostusmateriaalia on viety myös Irkutskin alueelle kenneleistä, joiden koirien tyyppi ja käyttöominai­suudet ovat hyvin vakiintuneet. Rodun populaatio on suuri Venäjän Euroopan puoleisissa osissa, varsinkin Lenin­gradin, Smolenskin ja Tverin alueilla ja myös osassa Moskovan aluetta. Rotua arvostetaan myös Skandinaviassa.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen koira, rakenteeltaan vahva ja tiivis. Run­gon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorke­utta suurempi. Pää on melko suuri ja hyvin voimakas. Lihaksisto on hyvin kehitty­nyt. Luusto on vahva, uroksilla voimakkaampi kuin nartuilla. Sukupuolileima on selvä.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Urokset ovat enemmän tai vähemmän suora­kaiteen muotoisia ja nartut hieman pitempiä. Rungon pituuden suhde säkäkorkeu­teen on uroksilla 1,04 – 1,09 ja nartuilla 1,06–1,11. Uroksilla säkäkorkeus on 1–2 cm suurempi kuin korkeus lantion kohdalla, nartuilla säkäkorkeus on sama kuin korkeus lantion kohdalla tai 1 cm suurempi. Kuono-osan pituus on
hieman alle puolet koko pään pituudesta. Raajakorkeus maasta kyynärpäähän on puolet säkä­korkeudesta.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen ja vakaa luonne. Energinen koira, jolla on erittäin hyvin kehittynyt hajuaisti ja kyky havaita riistaa, ja voima­kas metsästysvietti erityisesti suurriistaa kohtaan. Työskennellessään hyvin itsenäi­nen. Ihmisiä kohtaan ystävällinen, miellyttävä ja luottavainen.

PÄÄ:Vahva, melko suuri suhteessa runkoon, kiilanmuotoinen. Muodostaa ylhäältä katsottuna tasasivuisen kolmion. Kallo-osa on melko leveä, etenkin uroksilla.

KALLO-OSA:Kallo: Kallo-osan pituus on hieman sen leveyttä suurempi. Kulmakaaret ovat vain hieman erottuvat; päälaen harjanne ja niskakyhmy selvästi erottuvat.
Otsapenger: Loiva ja kohtuullisesti erottuva.

KUONO-OSA: Kirsu: Musta ja keskikokoinen; valkoisilla ja kellertävillä yksilöillä sallitaan rus­kehtava kirsu.
Kuono:Hieman kallo-osaa lyhyempi ja sivusta katsottuna kiilan muotoinen, koh­tuullisen tylppä.
Huulet: Melko tiiviit, eivät riippuvat. 
Leuat / hampaat: Hampaat ovat valkoiset, suuret ja voimakkaat, hyvin kehittyneet ja tasaisessa rivissä. Täydellinen hampaisto, leikkaava purenta.
Posket: Poskiluut selvästi erottuvat mutta ei liioitellusti.
Silmät: Keskikokoiset, soikeat ja vinoasentoiset, eivät syvällä kallossa sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Silmien ilme on vilpitön ja ystävällinen. Silmät ovat väriltään tummanruskeat tai turkin väriin sointuvat ruskeat.
Korvat: Pystyt, liikkuvaiset, V:n muotoiset, korvan kärki on terävä tai hieman pyöristynyt. Kaukana toisistaan, silmän kanssa samassa linjassa. Korvalehdet koh­talaisen paksut. Korvan sisäosa on hyvin karvoittunut.

KAULA: Lihaksikas,kuiva, poikkileikkaukseltaan pyöreä tai soikeahko, pään pituinen tai hieman lyhyempi. Kaulan asento on vaakatasoon nähden noin 40–50º kulmassa.

RUNKO:

Ylälinja: Vakaa ja suora, säästä kohti hännäntyveä laskeva.
Säkä: Hyvin kehittynyt ja selvästi erottuva, varsinkin uroksilla, 1–2 cm selkälinjaa korkeammalla; nartuilla kohtuullisesti kehittynyt.
Selkä: Suora, voimakas, lihaksikas, kohtuullisen leveä.
Lanne: Lyhyt, kohtuullisen leveä, lihaksikas ja hieman kaartuva.
Lantio: Leveä, hieman viisto, suhteellisen pitkä.
Rintakehä: Leveä, syvä (rintakehä ulottuu kyynärpään tasolle tai 1–2 cm alemmak­si, varsinkin uroksilla), pitkä ja poikkileikkaukseltaan soikion muotoinen.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoava; alalinja rintakehästä vatsaan nousee hieman.

HÄNTÄ: Selän päälle kiertyvä tai sirpinmuotoinen. Sirpinmuotoinen häntä, joka ei kosketa selkää tai on puoliksi kaartuva, voidaan hyväksyä. Suoraksi vedettynä häntä ulottuu kinnerniveleen tai 1–2 cm sen yläpuolelle.

RAAJAT ETURAAJAT: Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat kuivat ja lihaksikkaat, edestä katsottuna suorat, kohtuullisen kaukana toisistaan ja yhdensuuntaiset. Eturaajan pituus kyynärpäästä maahan on puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Pitkät, lihaksikkaat ja kohtuullisen viistot.
Olkavarret: Pitkät, kohtuullisen viistot ja lihaksikkaat. Lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus on hyvin selvä.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset. Kyynärpäät ovat hyvin kehittyneet ja rungon pituusakselin suuntaisesti asettuneet.
Kyynärvarret: Suorat, kuivat, lihaksikkaat, poikkileikkaukseltaan pyöreät, edestä katsoen kohtuullisen leveät ja yhdensuuntaiset.
Välikämmenet: Eivät pitkät, sivusta katsoen hieman viistot. Etukäpälät: Pyöreät tai hieman soikeat, varpaat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä.

TAKARAAJAT: Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat lihaksikkaat ja hyvin kulmautuneet. Takaa kat­sottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, hieman viistot
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Pitkät, asennoltaan viistot, samanpituiset kuin reidet.
Välijalat: Lähes pystysuorat. Sivusta katsottuna pakarasta maahan vedetyn pys­tysuoran linjan tulee asettua välijalan etupuolelle tai hieman edemmäs.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman niitä pienemmät.

LIIKKEET: Vapaat liikkeet. Tyypilliset liikuntamuodot ovat maata voittava ravi, laukka tai käynti.

NAHKA: Riittävän paksu ja joustava, poimuton, ei paksua ihonalaista kudosta.

KARVAPEITE: Karva: Peitinkarva on karheaa ja suoraa. Aluskarva on hyvin kehittynyttä, pehme­ää, runsasta ja villavaa. Päässä ja korvissa karva on tiheää, lyhyttä ja kiiltävää. Lapojen päällä ja kaulassa karva on pitempää kuin rungossa muodostaen kauluk­sen, myös poskissa on ns. pulisongit. Uroksilla karva sään päällä karva on pitem­pää. Raajoissa karva on lyhyttä, karheaa ja tiheää, ja eturaajojen takapuolella se on vain hieman pitempää kuin muualla. Takaraajojen takana karva muodostaa housut ilman hapsuja. Varpaiden välissä kasvaa suojaava, harjasmainen karva. Hännässä karva on suoraa, karheaa ja runsasta; hännän alapuolella hieman pitempää kuin yläpuolella muodostamatta hapsuja.
Väri: Tyypillisimmät värit ovat musta ruskein merkein, musta, mustavalkoinen, valkoinen ja valkoinen, jossa on laikkuja. Raajoissa sallitaan vähäinen pilkutus, jonka väri on sopusoinnussa päävärin kanssa.

KOKO:
Säkäkorkeus:
Urokset 57–64 cm, nartut 53–60 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh­teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin­tiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
• puutteellinen sukupuolileima
• korostunut otsa ja suippo kuono
• osittainen pigmentin puutos kirsussa, huulissa ja silmäluomissa
• haalea kirsupigmentti
• enintään 4 välihampaan (P1 – P2) puuttuminen
• tasapurenta yli 6-vuotiaalla koiralla
• pienet, harvat hampaat
• vaaleat tai meripihkanväriset silmät täysin mustalla koiralla suuret, alas kiinnittyneet tai pehmeät korvat, tai riittämätön karvoitus kor­van sisäpuolella
• poikkileikkaukseltaan liian kapea kaula
• pehmeä tai köyry selkä
• pitkä, suora tai köyristyvä lanneosa
• vaakasuora tai jyrkkä lantio
• litteä tai kapea rintakehä, riittämätön rinnansyvyys, puuttuva eturinta
• pystyasentoiset lavat, käyrät kyynärvarret, sisä-tai ulkokierteiset kyynär­päät
• pystyt tai heikot välikämmenet
• sisä-tai ulkokierteiset käpälät
• hieman puutteelliset takakulmaukset; pihtikinttuisuus
• haravarpaiset tai litteät käpälät, puutteellinen karvoitus varpaiden välissä
• takakannukset
• rajoittuneet liikkeet
• perusvärin sävyinen pilkutus rungossa tai päässä

VAKAVAT VIRHEET:
• virheellinen sukupuolileima
• lievä epäluuloisuus ihmistä kohtaan
• lihavuus tai laihuus
• karkeapiirteinen pää
• lyhyt tai suippo kuono
• liian jyrkkä tai tuskin havaittava otsapenger
• useamman kuin 4 välihampaan puuttuminen, mukaan lukien P1 ja P2
• pyöreät, ulkonevat silmät
• kärjistään pyöristyneet korvat, liian suuret ja paksut korvalehdet
• neliömäinen runko
• takakorkeus
• kevyt luusto
• takaosa ylikulmautunut tai hyvin niukat takakulmaukset
• kapea takaosa, ulos kiertyvät polvet tai kintereet
• raskaat, virheelliset liikkeet, peitsaaminen
• poimuinen, löysä nahka
• pitkä karva eturaajojen takana ja voimakkaat hapsut reisien takaosassa ja hännässä
• laineikas, kihara, pehmeä tai liian pitkä karva; karva joka muodostaa se­lässä ja sään päällä jakauksen karvanlähdön aikaan
• pääväristä poikkeava rungon pilkutus
• annetun säkäkorkeuden ylitys tai alitus enemmän kuin 2 cm

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• virheellinen purenta
• vino purenta
• neljän tai useamman hampaan puuttuminen, mukaan lukien P1 – P2 tai M3, ylimääräiset etuhampaat
• herasilmä, kirjavat silmät
• riippuvat tai puolipystyt korvat
• töpöhäntä
• liian lyhyt tai pitkä karva, pohjavillan puuttuminen
• geneettisesti ruskea, sininen, juovikas (brindle) tai albiino väritys

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu­neina kivespussiin.

Print Friendly, PDF & Email

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;