Astutuspalsta

sami /

LAIKAJÄRJESTÖN ASTUTUSPALSTOJEN PÄÄSYVAATIMUKSET

1. Astutuspalsta A
Yhdistelmä täyttää astutuspalstalle vaadittavat kriteerit. (jaosto päättää kriteerit)

2. Astutuspalsta B
Yhdistelmä täyttää astutuspalsta B:lle vaadittavat kriteerit, mutta ei astutuspalsta A:n kriteerejä. Jalostusneuvontaa ei ole pyydetty, mutta yhdistelmä täyttää vähintään astutuspalsta B:n kriteerit. (jaosto päättää kriteerit)

3. Seuraavat seikat estävät pääsyn astutuspalstoille A ja B:
– jaostolta puuttuu tarvittavat tiedot nartun/uroksen metsästysominaisuuksista  tai terveydestä
– Yhdistelmällä on suuri riski perinnölliseen sairauteen tai vikaan (rotukohtainen)
– puuttuu näyttelytulos
– yhdistelmän sukusiitosaste on yli sallitun (rotukohtainen)
– JTO:n tai jalostusohjeen vastainen jälkeläisten tai pentueiden määrä
– JTO:n tai jalostusohjeen vastainen yhdistelmän uusiminen
– kasvattaja ei suostu esittämään jaoston antamaa kirjallista jalostusneuvontaa/-arviota pennun ostajalle sitä pyydettäessä, jos jaoston on sellaisen ko. yhdistelmästä kasvattajalle antanut

4. Muuta
– Jalostusneuvonnalla on oikeus perustelluista syistä poiketa astutuspalstan kriteereistä
– astutuspalstoille A ja B  yhdistelmät pääsevät heti kun astutus tapahtunut
– neuvonta on  voimassa 6 kk ja pentueilmoitus poistetaan viimeistään kun pentue on 5 kk:n ikäinen. Ilmoitus poistetaan kun pentue on 3 kk:n ikäinen, jos kasvattaja ei ilmoita astutuspalstan ylläpitäjälle myymättömistä pennuista
– Jaostolla on mahdollisuus antaa arvion yhdistelmästä myös astutuksen  jälkeen

Print Friendly, PDF & Email

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;