Rotumääritelmä

sami /

FCI:n numero: 306
Hyväksytty: FCI 2.3.2011
Kennelliitto 20.3.2012

 Alkuperämaa: Venäjä

KÄYTTÖTARKOITUS: Monikäyttöinen metsästyskoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset
koirat Alaryhmä 2 pohjoiset metsästyskoirat Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Tämä alkuperäinen venäläinen metsästyskoirarotu on peräisin Uralin sekä Länsi-ja Itä-Siperian metsäalueilta, ja se kehitettiin valikoivalla jalostuksella hantien ja mansien metsästyskoirista. 1900-luvun alussa venäläiset kynologit laativat ensimmäiset rotumääritelmät vogulien (mansit) ja ostjakkien (hantit) laikoille. Vuonna 1947 esitettiin uusi määritelmä laikaroduille, ja toisilleen läheistä sukua olevat hantien ja mansien koirat yhdistettiin yhdeksi roduksi. Länsisiperianlaikan uusi rotumääritelmä hyväksyttiin 1952. Nykyään tämä rotu on Venäjän yleisin metsästyskoirarotu, ja se on levinnyt laajalti kaikkialle maan metsäalueille Karjalasta Kamtsatkaan. Se on erityisen suosittu syntyalueillaan. Jalostusmateriaalia on viety siitoskeskuksiin kaikkialle Venäjän federaation alueelle kenneleistä, joiden koirilla on hyvät työskentelyominaisuudet ja
vakiintunut tyyppi.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen tai hieman keskikokoa kookkaampi koira, voimakas ja rakenteeltaan puhdaslinjainen. Rungon pituus mitattuna rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen on hieman säkäkorkeutta suurempi. Sukupuolileima on selvä, urokset ovat narttuja kookkaampia ja selkeästi urosmaisia. Hyvin kehittynyt lihaksisto, voimakas
luusto.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on uroksilla 1,03–1,07 ja nartuilla 1,04–1,08. Uroksilla säkäkorkeus on 1–2 cm suurempi kuin korkeus lantion kohdalla, nartuilla säkäkorkeus on sama kuin korkeus lantion kohdalla tai 1 cm suurempi. Pää on huomattavasti leveyttään pitempi. Kuono-osa on puolet tai hieman alle puolet pään koko pituudesta. Raajakorkeus mitattuna kyynärpäästä maahan on hieman yli puolet säkäkorkeudesta.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen ja vakaa. Tarmokas koira, jolla on erittäin hyvä hajuaisti ja kyky löytää riistaa. Se on tarkkaavainen, huomiokykyinen ja sillä on voimakas riistavietti. Se on yhtä kiinnostunut linnuista kuin muustakin riistasta. Itsevarma ja valpas vieraita kohtaan.

PÄÄ: Kapea, kiilamainen, kooltaan sopusoinnussa koiran kokoon. Ylhäältä katsottuna tasakylkisen kolmionmuotoinen. Kallo-osa on kohtuullisen leveä, nartuilla kapeampi kuin uroksilla.

KALLO-OSA: Kallo: Pitkänomainen, selvästi leveyttään pitempi. Edestä katsottuna kallo on litteä tai vain hieman pyöristyvä. Kuononselkä ja kallon ylälinja ovat yhdensuuntaiset. Kallon harjanne ja niskakyhmy ovat selvästi erottuvat.
Takaraivon kohdalta kallo on pyöristyvä. Kulmakaaret ovat hieman kehittyneet.
Otsapenger: Vain hieman erottuva.

KUONO-OSA: Kirsu: Keskikokoinen ja musta. Valkoisilla koirilla hyväksytään hieman vaaleampi (ruskehtava) kirsun väri.
Kuono: Kohtuullisen terävä, kärkeä kohti kapaneva. Kuono-osan pituus on puolet tai hieman alle puolet pään koko pituudesta. Sivusta katsottuna kuono-osa on kohtuullisen kiilamainen.
Huulet: Tiiviit.
Leuat / hampaat: Hampaat ovat valkoiset, suuret ja voimakkaat, tasaisessa rivissä, eivät ahtautuneet. Täydellinen hampaisto, leikkaava purenta.
Posket: Eivät ulkonevat.
Silmät: Eivät suuret. Soikeat, vinoasentoiset, kohtalaisen syvälle asettuneet (syvemmällä kuin muilla laikaroduilla) ja ilmeeltään innokkaat ja älykkäät. Väriltään tummanruskeat tai karvapeitteen väriin sopivat ruskeat.
Korvat: Pystyt, korkealle kiinnittyneet ja teräväkärkisen V:n muotoiset, liikkuvaiset. Korvalehdet kohtuullisen paksut.

KAULA: Lihaksikas, kuiva ja pitkä, pään pituinen. Poikkileikkaukseltaan soikea. Kaula on noin 45–55 asteen kulmassa vaakasuoraan nähden.

RUNKO:
Ylälinja: Vakaa, säästä hännäntyveen hieman laskeva.
Säkä: Selvästi erottuva, varsinkin uroksilla.
Selkä: Vahva, suora ja lihaksikas, kohtuullisen leveä.
Lanne: Lyhyt, kohtuullisen leveä, lihaksikas, hieman kaartuva.
Lantio: Leveä, kohtuullisen pitkä ja hieman viisto.
Rintakehä: Kohtuullisen syvä, leveä (kyynärpäähän ulottuva) ja pitkä, poikkileikkaukseltaan soikea.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kohoava, alalinja kohoaa hieman rintakehästä vatsaan.


HÄNTÄ: Tiukasti kiertynyt, asennoltaan joko selän tai lantion päällä. Suoraksi vedettynä kinnerniveleen ulottuva tai 1–2 cm lyhyempi.

RAAJAT

ETURAAJAT: Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna suorat, kohtuullisen kaukana toisistaan ja yhdensuuntaiset. Eturaajojen pituus mitattuna kyynärpäästä maahan on hieman yli puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Pitkät ja viistot.
Olkavarret: Pitkät, viistot ja lihaksikkaat. Hyvä kulmaus lapaluun ja olkavarren välillä.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, hyvin kehittyneet ja taakse, rungon pituusakselin suuntaisesti asettuneet.
Kyynärvarret: Pitkät ja suorat, eivät järeät. Lihaksikkaat ja poikkileikkaukseltaan soikeat.
Välikämmenet: Eivät pitkät, sivusta katsoen hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat, varpaat tiiviit ja hyvin kaareutuneet. Keskimmäiset varpaat ovat hieman pitemmät.

TAKARAAJAT: Lihaksikkaat ja voimakkaat, kauttaaltaan hyvin kulmautuneet. Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Kohtuullisen pitkät ja viistot.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Kohtuullisen pitkät ja viistot, samanpituiset kuin reidet.
Välijalat: Lähes pystysuorat. Sivusta katsottuna pakarasta maahan vedetyn pystysuoran viivan tulee olla lähellä välijalan etupuolta. Kannukset eivät ole toivottavat.
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pienemmät, muuten samanlaiset.

LIIKKEET: Vapaat ja tarmokkaat. Tyypillinen liikuntamuoto on lyhyt ravi sekä laukka.

NAHKA: Paksu ja joustava, poimuton ja vailla nahanalaista löysää kudosta.

KARVAPEITE
Karva: Peitinkarva on tiheää, karheaa ja suoraa. Aluskarva on hyvin kehittynyttä, pehmeää, runsasta ja villavaa. Päässä ja korvissa karva on lyhyttä ja tiheää, lavoissa ja kaulassa karva on pitempää kuin rungossa muodostaen kauluksen, myös poskissa on ns. pulisongit. Uroksilla sään päällä oleva karva on pitempää. Raajoja peittää lyhyt, karhea, tiheä karva, joka on hieman pitempää eturaajojen takapuolella, reisien takapuolella se muodostaa housut ilman hapsuja. Varpaiden välissä kasvaa suojaava, harjasmainen karva. Hännässä karva on suoraa, karheaa ja runsasta, hännän alapuolella hieman pitempää kuin yläpuolella mutta ei muodosta hapsuja.
Väri: Harmaa tai punainen, jossa punaruskeaa sävyä, harmaa, punainen, kellertävä (fawn) ja punaruskea kaikissa vivahteissaan. Puhtaanvalkoinen tai laikullinen, ts. valkoinen, jossa on edellä mainittuja värejä laikkuina.

KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 55–62 cm, nartut 51–58 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
• puutteellinen sukupuolileima
• lievä hermostuneisuus tai epävarmuus vieraita kohtaan
• puutteellinen päälaen harjanne ja liioiteltu niskakyhmy; kyömy kuononselkä
• vaaleat silmät
• haalea pigmentti kirsussa, huulissa ja silmäluomissa
• hammaspuutokset, enintään 4 välihampaan (P1 – P2) puuttuminen
• tasapurenta yli 6-vuotiaalla koiralla
• alas kiinnittyneet, pehmeät tai asennoltaan epävarmat korvat; korvat jotka eivät ole liikkuvaiset
• vaakasuora tai liian jyrkkä lantio
• pystyasentoiset lavat, sisä-tai ulkokierteiset kyynärpäät
• litteä rintakehä, riittämätön rinnansyvyys
• litteät käpälät, haravarpaat
• perusvärin sävyinen pilkutus rungossa tai päässä
• aluskarvan puuttuminen; kauluksen ja ns. pulisonkien puuttuminen (paitsi karvanlähtöaikoina)
• rajoittuneet liikkeet
• enimmäiskoon ylitys 2 cm:llä nartuilla tai vähimmäiskoon alitus 2 cm:llä uroksilla

VAKAVAT VIRHEET:
• selvästi puutteellinen sukupuolileima
• uroksen narttumaisuus, nartun urosmaisuus
• liian matala ärsytyskynnys
• lihavuus tai laihuus
• voimakas otsapenger, lyhyt tai nouseva kuono, löysät huulet
• pigmentin puutos kirsussa, huulissa tai silmäluomissa
• pyöreät tai asennoltaan vaakasuorat silmät; ulkonevat silmät; keltaiset silmät; löysät silmäluomet
• hammaspuutokset; pienet, harvat hampaat
• korvat: haja-asentoiset, pyöreäkärkiset, liian suuret; liian suuret tai paksut korvalehdet
• notko-tai köyryselkä
• pitkä, kapea, notko tai köyry lanneosa; takakorkeus
• riittämätön rinnansyvyys
• liian pitkä tai lyhyt häntä; häntä, joka ei kosketa selkää tai lantiota
• selvästi ulko-tai sisäkierteiset käpälät; käyrät eturaajat; painuneet välikämmenet
• liian voimakkaasti tai niukasti kulmautunut takaosa, ulkokierteiset polvet, ahdas-tai pihtiasentoiset kintereet
• raskaat, rajoittuneet liikkeet, jäykät tai lyhyet, korkeat liikkeet
• liian pitkä karva eturaajojen takaosissa ja voimakkaat hapsut reisien takaosassa ja hännässä
• laineikas, kihara, pehmeä tai liian pitkä karva; karva joka muodostaa selällä ja sään päällä jakauksen
• liiallinen päävärin sävyinen pilkutus päässä ja raajoissa
• rungon pilkutus, joka poikkeaa väriltään pääväristä
• musta tai mustavalkoinen väritys annetun säkäkorkeuden ylitys tai alitus enemmän kuin 2 cm, takakorkeus

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• virheellinen purenta
• vino purenta
• neljän tai useamman hampaan puuttuminen, mukaan lukien P1 ja M3, ylimääräiset etuhampaat
• herasilmä, kirjavat silmät
• riippuvat tai puolipystyt korvat
• hyvin runsaskarvainen häntä; saukon-tai sapelihäntä; töpöhäntä
• liian lyhyt tai pitkä karva
• geneettisesti ruskea, sininen, juovikas (brindle) tai albiino väritys

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Print Friendly, PDF & Email

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;