Jalostusohje

sami /

Nartunomistaja

Nartunomistajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta (mielellään vähintään 2 kk ennen), ja ilmoittaa astutettava narttu ja mahdolliset uros vaihtoehdot. Neuvonta on voimassa 6kk. Jalostusneuvontaa annetaan vain ennen astutusta. Mahdollisten omien urosvaihtoehtojen lisäksi jalostusneuvojalta saa lisää vaihtoehtoja. Jalostusneuvonta on Laikäjärjestön jäsenille maksuton palvelu, samoin neuvonnan kautta kulkeneiden yhdistelmien astutusilmoitukset ovat netissä ja lehdessä maksuttomia, järjestön ulkopuolisille hinta on 20e. Myös jos astutus / pentue ilmoitetaan vasta astutuksen jälkeen ilmoitus on maksullinen.Astutukseen käytettävät urokset

Mikäli koiran omistaja haluaa uroksensa mukaan siitosvalintoihin, tulee omistajan ilmoittaa yhteystietonsa jalostusneuvojalle.   Länsisiperianlaikat luokitellaan neljään jalostussuositusluokkaan A, B, C ja D omien koetulostensa sekä jälkeläistensä perusteella. Koetuloksiksi hyväksytään rodunomaisten käyttökokeiden tulokset, joita ovat hirvi- ja lintukoe sekä hyväksytty karhunhaukkutaipumustesti (KARH 1).  Jalostussuositusluokat antavat pisteitä seuraavasti:  A 20, B 10, C 5 ja D 0 ensimmäisessä – , puolet toisessa – ja neljäsosan kolmannessa sukupolvessa. Jalostussuositusluokan jälkeinen + merkintä korottaa koiran pisteitä 50% ja ++ merkintä 100%.Suositeltavan yhdistelmän yhteispistemäärän tulee olla vähintään 50 pistettä ja yksittäisen koiran pisteet vähintään 20, kuitenkin C ja D jalostusluokan uroksien pistevaatimus on 30. Lisäksi koirien tulee olla terveitä ja näyttelyssä palkittuja ja ss%:n täytyy olla jalostuksen tavoiteohjelman mukainen. Yhdistelmän sukusiitosaste max 6.25%. Yksittäisen koiran maksimi pentumäärä saa olla enintään 5 % neljän edellisen vuoden penturekisteröinneistä, tai 2.5% Suomen länsisiperialaika populaatiosta. Suositellaan että koiralla on enintään 16 jälkeläistä elinaikanaan. Kasvattajan on kuitenkin rekisteröitävä viimeinen pentue kokonaisuudessaan. 


KOIRIEN LUOKITUKSET KOETULOSTEN PERUSTEELLA

 Luokka Urokset Nartut
 + KVA tai KARH 1 HIRV 1 tai LINT 1 tai KARH 1
 A HIRV 1 tai LINT 1 HIRV 2 tai LINT 2
 B HIRV 2 tai LINT 2 HIRV 3 tai LINT 3
 C HIRV 3 tai LINT 3 –
 D – –
 A luokkatulos kahdelta eri riistalajilta luokkatulos kahdelta eri riistalajilta

KOIRIEN LUOKITUKSET PERIYTTÄMISEN PERUSTEELLA

LuokkaUrokset ja nartut
+Lisäarvo A ja B luokan koiralle jonka jälkeläisistä 15% (1/6) täyttävät B suositusluokan vaatimukset. Jälkeläiset oltava kahdesta eri yhdistelmästä
AA ja B jälkeläinen eri yhdistelmistä
BA jälkeläinen tai kaksi B jälkeläistä
CB jälkeläinen

Astutuspalsta A   -Yhdistelmän kokonaispisteet 50 tai yli sekä yksittäisen koiran pisteet yli 20, kuitenkin C ja D jalostusluokan uroksien pistevaatimus on 30.   -Ei kohonnutta terveysriskiä   -ss%:n täytyy olla JTO:n mukainen   Astutuspalsta B   -Yhdistelmä ei täytä kaikkia astutuspalsta A:n kriteerejä.   -Jalostusneuvontaa ei ole pyydetty, mutta yhdistelmä täyttää vähintään astutuspalsta B:n kriteerit.   -Lievä kohonnut terveysriski   Seuraavat seikat estävät pääsyn astutuspalstoille A ja B:
– jaostolta puuttuu tarvittavat tiedot nartun/uroksen metsästysominaisuuksista  tai terveydestä
– Yhdistelmällä on suuri riski perinnölliseen sairauteen tai vikaan
– puuttuu näyttelytulos
– yhdistelmän sukusiitosaste on yli sallitun
– JTO:n tai jalostusohjeen vastainen jälkeläisten tai pentueiden määrä
– JTO:n tai jalostusohjeen vastainen yhdistelmän uusiminen     – Jalostusneuvonnalla on oikeus perustelluista syistä poiketa astutuspalstan kriteereistä

Print Friendly, PDF & Email

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;