Rotumääritelmä

sami /

FCI:n numero: 304
Hyväksytty: FCI 2.3.2011
Kennelliitto 20.3.2012

Alkuperämaa: Venäjä

KÄYTTÖTARKOITUS:  Monikäyttöinen metsästyskoira.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat Alaryhmä 2 pohjoiset metsästyskoirat Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Tämä venäläinen metsästyskoirarotu on peräisin Venäjän Euroopan puoleisilta metsäalueilta. Ensimmäinen maininta pohjoisista pystykorvaisista koirista julkaistiin A. A. Shirinski-Shikmatovin pohjoisia rekikoiralaikoja käsittelevässä teoksessa 1895. Siinä mainittuja koiria kutsuttiin tseremissien ja syrjäänien laikoiksi. Rodun levinneisyys rajoittui Komin, Udmurtian, Arkangelin, Jaroslavlin, Tverin ja Moskovan seuduille sekä eräille muille Venäjän alueille. Vuonna 1947 Arkangelin, Komin, Karjalan, Votjakian ja eräiltä muilta alueilta peräisin olevien laikojen jälkeläiset yhdistettiin yhdeksi roduksi ja niille annettiin rodun nykyinen nimi: venäläis-eurooppalainen laika. Rotumääritelmä hyväksyttiin vuonna 1952. Nykyistä oikeaa rotutyyppiä ei ole luotu yhdistelemällä erilaisia laikarotuja, vaan se on pitkäaikaisen valikoivan jalostuksen tulosta.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, rakenteeltaan keskivahva tai vahva. Kokonaisvaikutelmaltaan neliömäinen koira, jonka rungon pituus olkanivelen kärjestä istuinluun kärkeen mitattuna on sama kuin säkäkorkeus; rungon pituus voi kuitenkin olla säkäkorkeutta hieman suurempi. Lihaksisto on tiivis ja hyvin kehittynyt, luusto vahva. Sukupuolileima on selvä.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Urokset ovat neliömäisiä tai lähes neliömäisiä, nartut hieman pitempiä. Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on uroksilla 1,00–1,03 ja nartuilla 1,00–1,05. Uroksilla säkäkorkeus on 1–2 cm suurempi kuin korkeus lantion kohdalla, nartuilla säkäkorkeus on sama kuin korkeus lantion kohdalla tai 1 cm suurempi. Kuono-osan pituus on hieman alle puolet pään koko pituudesta. Etäisyys kyynärpäästä maahan on hieman suurempi kuin etäisyys säästä kyynärpäähän.

KÄYTTÄYTYMINEN /LUONNE: Tasapainoinen ja vakaa. Erittäin hyvin kehittynyt hajuaisti ja kyky havaita riistaa.

PÄÄ: Kuiva, ylhäältä katsoen kiilanmuotoinen, kolmiomainen ja leveyttään pitempi.

KALLO-OSA: Kallo: Suhteellisen leveä; selvä niskakyhmy.
Otsapenger: Hieman erottuvat kulmakaaret antavat vaikutelman selvästä otsapenkereestä. Otsapenger ei saa koskaan olla liian jyrkkä.

KUONO-OSA: Kirsu: Keskikokoinen ja aina musta.
Kuono: Kuiva ja kapeneva, hieman kallo-osaa lyhyempi. Kuonon ja kallon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
Huulet: Tiiviit.
Leuat / hampaat: Hampaat ovat valkoiset, suuret, voimakkaat ja täysin kehittyneet, tasaisessa rivissä. Täydellinen hampaisto, leikkaava purenta.
Posket: Hyvin kehittyneet; poskiluut ja -lihakset ovat selvästi erottuvat.
Silmät: Eivät suuret; soikeat ja kohtuullisen vinoasentoiset. Eivät syvälle asettuneet eivätkä ulkonevat. Ilme on eloisa ja älykäs. Väri tummanruskea tai karvapeitteen sävyyn sointuva ruskea.
Korvat: Pystyt, eivät suuret, liikkuvaiset korkealle kiinnittyneet, V:n muotoiset ja teräväkärkiset.

KAULA: Lihaksikas ja kuiva, muodoltaan soikea ja pään pituinen. Asennoltaan 45–50 asteen kulmassa vaakatasoon nähden.

RUNKO:
Säkä: Hyvin kehittynyt ja selvästi erottuva, erityisesti uroksilla.
Selkä: Suora, vahva, lihaksikas ja kohtuullisen leveä.
Lanne: Lyhyt, leveä, lihaksikas, hieman kaartuva.
Lantio: Leveä, kohtuullisen pitkä, hieman viisto.
Rintakehä: Leveä, syvä, poikkileikkaukseltaan soikea, kyynärpäihin asti ulottuva.
Alalinja ja vatsa: Kohoava; alalinja rintakehästä vatsaan nousee selvästi.

HÄNTÄ: Kiertyvä tai sirpinmuotoinen, koskettaa selkää, reiden yläosaa tai pakaraa. Suoraksi vedettynä kinnerniveleen ulottuva tai 2–3 cm lyhyempi.

RAAJAT

ETURAAJAT: Eturaajat ovat kuivat ja lihaksikkaat, edestä katsottuna suorat, kohtuullisen kaukana toisistaan ja yhdensuuntaiset. Eturaajojen pituus maasta kyynärpäähän on hieman yli puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Pitkät ja viistot.
Olkavarret: Pitkät, viistot ja lihaksikkaat, lavan ja olkavarren välillä on selvä kulma.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, hyvin kehittynyt kyynärnivel; taakse ja rungon pituusakselin suuntaisesti asettuneet.
Kyynärvarret: Suorat, kuivat, lihaksikkaat, poikkileikkaukseltaan soikeat, edestä katsottuna kohtuullisen kaukana toisistaan ja yhdensuuntaiset.
Välikämmenet: Lyhyet, sivusta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat; tiiviit ja hyvin kaareutuneet varpaat.

TAKARAAJAT: Lihaksikkaat ja kauttaaltaan hyvin kulmautuneet. Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Kohtuullisen pitkät ja viistot.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Samanpituiset kuin reidet; viistot.
Välijalat: Lähes pystysuorat. Sivusta katsottuna pakarasta maahan piirretyn pystysuoran linjan tulee kulkea välijalan etureunan kohdalta. Kannukset eivät toivottavat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Vapaat.

NAHKA: Paksu ja joustava.

KARVAPEITE: Karva: Peitinkarva on karheaa ja suoraa. Aluskarva on hyvin kehittynyttä, paksua, pehmeää, runsasta ja villavaa. Päässä ja korvissa karva on lyhyttä ja tiheää, lavoissa ja kaulassa se on pitempää kuin rungossa muodostaen kauluksen, myös poskissa on ns. pulisongit. Sään päällä oleva karva on pitempää, varsinkin uroksilla. Raajoja peittää lyhyt, karhea, tiheä karva, joka on hieman pitempää raajojen takaosissa, reisien takapuolella se muodostaa housut ilman hapsuja. Varpaiden välissä kasvaa suojaava karva. Hännässä karva on runsasta, suoraa ja karheaa, hännän alapuolella hieman pitempää kuin yläpuolella mutta ei muodosta hapsuja.
Väri: Tyypillisin väri on mustan ja valkoisen kirjava, jossa jompikumpi voi olla päävärinä. Myös täysin mustaa ja täysin valkoista väriä esiintyy.

KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 52–58 cm, nartut 48–54 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
• puutteellinen sukupuolileima
• omenapää; korkea otsa; puutteellisesti kehittyneet posket
• liian voimakkaat kulmakaaret
• osittainen pigmentinpuutos kirsussa, huulissa ja silmäluomissa
• riippuvat huulet
• tasapurenta; pienet, värjäytyneet tai harvat hampaat
• useamman kuin yhden P1 tai P2 hampaiden puuttuminen
• suuret, pienet tai pyöreät silmät; silmät, jotka eivät ole vinot; syvälle asettuneet tai ulkonevat silmät; vaaleat silmät
• pehmeä, kapea tai köyristyvä selkä
• pitkä, kapea tai köyristyvä lanne
• litteä, kapea tai jyrkkä lantio
• kapea, litteä, tynnyrimäinen rintakehä, riittämätön rinnansyvyys
• pystysuorat tai painuneet välikämmenet
• kissan-tai jäniksenkäpälät, haravarpaat
• rajoittuneet liikkeet
• turpea, löysä tai poimuinen nahka
• puutteellinen aluskarva; kauluksen ja pulisonkien puuttuminen
• harmahtava väri; perusvärin sävyinen pilkutus rungossa tai päässä
• enimmäiskoon ylitys 2 cm

VAKAVAT VIRHEET:
• selvästi virheellinen sukupuolileima
• liian kevyt tai raskas luusto; turpea runko
• lihavuus tai laihuus
• liian pitkä pää; liian vähäinen tai voimakas otsapenger
• kovera kuononselkä; liian pitkä tai karkea kuono-osa
• pigmentin puutos kirsussa, huulissa tai silmäluomissa
• useamman kuin 4 välihampaan puuttuminen (mukaanlukien P1)
• suuret, matalalle kiinnittyneet tai liikkumattomat korvat
• pyöreäkärkiset korvat, liian suuret tai paksut korvalehdet
• riittämätön rinnansyvyys
• selvästi ulko-tai sisäkierteiset käpälät; käyrät eturaajat
• liian pystyt tai liian viistot lavat
• kapea takaosa, ulkokierteiset polvet, liian ahdas-tai leveäasentoinen takaosa; liian voimakkaasti tai niukasti kulmautunut takaosa
• raskaat, jäykät tai sipsuttavat liikkeet
• pitkä karva eturaajojen takaosissa; selvät hapsut
• epätyypillinen turkki karvanlähdön aikana
• perusväristä poikkeavat, punaruskeat (tan) merkit päässä ja raajoissa

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• virheellinen purenta, tasapurenta alle 6-vuotiaalla koiralla, hammaspuutokset (muut kuin P1 ja M3)
• herasilmä, kirjavat tai keskenään eriväriset silmät
• riippuvat tai puolipystyt korvat
• synnynnäinen töpöhäntä, sapeli-tai saukonhäntä
• liian lyhyt tai pitkä karva, runsas häntäplyymi
• muut kuin hyväksytyt värit

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

Print Friendly, PDF & Email

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;