Valintasääntö

sami /

Vahvistettu 16.6.2018


– Koe on avoin 9 kk ja sitä vanhemmille koirille. Osallistumisoikeus Suomen Laikajärjestön alaisilla roduilla (itäsiperianlaika, länsisiperianlaika ja venäläis-eurooppalainen laika). – Koe on avoin kaikille, mutta se on samalla Suomen Laikajärjestön mestaruusottelu. Mestaruudesta ja laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta, mutta tällä ei ole mahdollisuutta saada laikajärjestön pääpalkintoa. Mestaruuden ja laikajärjestön pääpalkinnon saadakseen koiran on haukuttava luokkatulos, (=LINT3 tai parempi). – Edellisvuoden lintumestarilla on osallistumisoikeus kokeeseen, edellyttäen, että koiranomistaja on Suomen Laikajärjestön jäsen. Muussa tapauksessa toimitaan valintasäännön mukaisesti. – Kisaan valittavista koirista ovat etusijalla Suomen Laikajärjestön jäsenten koirat, valintajärjestyksen mukaisesti. Jos jäsenten koiria ei ilmoittaudu mukaan riittävää määrää, voidaan mukaan ottaa EI-jäsenten koiria. Ko. koirat sijoitetaan valintajärjestyksessä jäsenten koirien jälkeen, valintasäännön mukaiseen järjestykseen keskenään.

Mukaan valitaan enintään 14 koiraa seuraavassa valintajärjestyksessä:
1. Edellisvuoden voittaja.

2. Linnunhaukkukokeessa saavutetun pistemäärän mukaan siten, että parhaan pistemäärän saavuttanut koira sijoitetaan ensimmäiselle sijalle edellisvuoden voittajan jälkeen ja siitä alaspäin linnunhaukkukokeen pistemäärän mukaan.

3. Jos kahdella tai useammalla koiralla on tasapisteet, ratkaistaan sijoitus toiseksi parhaan linnunhaukkukokeen tuloksen perusteella. Jos nämäkin ovat tasan, jatketaan kunnes ero löytyy tai, jos koetulokset ovat aivan tasan, valinta tehdään iän perusteella siten, että nuorempi koira on etusijalla.

4. Mikä tahansa linnunhaukkukokeen tulos on parempi kuin ei ollenkaan tulosta (esim. linnunhaukkukokeen tulos – sijoitetaan tuloksettoman edelle). 5. Tuloksettomien koirien kohdalla sijoitus ratkaistaan iän perusteella, nuorin koira on etusijalla.

Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään 3 vuorokautta ennen kokeen alkua.

Print Friendly, PDF & Email
Kategoriat: Taiga-haukut

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;