Valintasääntö

sami /

Vahvistettu 16.6.2018

Suomen Laikajärjestö r.y.:n valintasääntö Erraushaukkuihin, juniorimestaruuskokeeseen.

Koe on avoin 9kk- alle 36kk ikäisille laikoille (koepäivänä alle 36kk), mutta se on samalla järjestön mestaruusottelu.

Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat. Ei-jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta, mutta sillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa.

Mukaan valitaan enintään neljätoista (14) koiraa.

Lisäksi valitaan neljä (4) varakoiraa paremmuusjärjestyksessä.

Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (vähintään HIRV-3) kuluvalta ja edelliseltä kaudelta.

Toisen valintapisteisiin laskettavista tuloksista tulee olla yhden päivän kokeesta.

Yli 15 kk vanhalla koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatumaininta ”hyvä” (H).

Jos Erraushaukku-hirvikokeeseen valittavien koirien kiintiö ei täyty, sovelletaan edellä mainittua valintapisteytystä taaksepäin vuosi kerrallaan. Tasapisteissä viimeisen valintapaikan osalta koira kuluvan kauden paremmalla tuloksella tulee valituksi. Jos paras tulos on molemmilla koirilla sama, valitaan koirista nuorempi.

Mikäli edelleenkään valittavien koirien kiintiö ei täyty, niin koirat valitaan arpomalla.

Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokeen alkua.

Nuorten Laikojen hirvenhaukun mestaruuskokeessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Kennelliiton jääviyssääntöä.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kategoriat: Erraus-haukut

© Suomen Laikajärjestö ry 2024

;