Ottelutoimikunta:
Ylituomari: Ilpo Hakonen
Varaylituomari: Timo Paananen
Puheenjohtaja: Antti Räisänen
Varapuheenjohtaja: Esko Jääskeläinen
Sihteeri/Rahastonhoitaja: Keijo Kuokka
Koetoimitsija: Tanja Räisänen
Majoitus: Juha Savolainen
Maastomestarit: Antti Räisänen, Juha Savolainen
Muonamestari: Mikko Stranius
Kuvausvastaava: Tanja Räisänen
Laikajärjestö yhdyshenkilö: Keijo Kuokka

© Suomen Laikajärjestö