SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Finska Laikaklubben

Venäläis-eurooppalaisen laikan jalostusohje


Nartun omistaja Nartun omistajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta (mielellään vähintään 2 kk ennen), ja ilmoittaa astutettava narttu ja mahdolliset urosvaihtoehdot. Neuvonta on voimassa 2 kk. Jalostusneuvontaa annetaan vain ennen astutusta. Mahdollisten omien urosvaihtoehtojen lisäksi jalostusneuvojalta saa lisää vaihtoehtoja. Jalostusneuvonta on rotua harrastaville henkilöille maksuton palvelu. Neuvonnan kautta kulkeneiden yhdistelmien astutusilmoitukset, jotka täyttävät edellytykset A tai B palstalle julkaistaan järjestön kotisivuilla ja järjestön jäsenlehdessä. Nämä ilmoitukset ovat laikajärjestön jäsenille maksuttomia. Muita yhdistelmiä ei julkaista järjestön toimesta. Nartun omistajan ei ollessa järjestön jäsen, niin ilmoitus maksaa 20 €.

Uroksen omistaja Jos uros täyttää jalostuksen tavoiteohjelman suositukset, tulisi sen omistajan ilmoittaa jalostusneuvojille yhteystietonsa uroksen mahdollista jalostuskäyttöä varten.

Jalostusluokat Venäläiseurooppalaiset laikat luokitellaan viiteen jalostusluokkaan omien ja jälkeläistensä koetulosten perusteella. Koetuloksiksi hyväksytään rodunomaisten käyttökokeiden tulokset, joita ovat hirven- ja linnunhaukkukoe sekä hyväksytysti suoritettu karhunhaukkutaipumustesti. Karhunhaukkutaipumustesti vastaa jalostusluokkaa A+. Karhunkaato metsästystilanteessa rinnastetaan pisteytyksessä hyväksyttyyn karhunhaukkutaipumuskokeeseen. Karhunkaatotilanteesta toimitetaan sähköisellä lomakkeella (löytyy järjestön sivuilta) kirjallinen selvitys yksityiskohtaisesti todistajan vahvistamana.

JALOSTUSLUOKAT ANTAVAT PISTEITÄ SEURAAVASTI:

Jalostusluokka Pisteet 1. sukupolvi Pisteet 2. sukupolvi Pisteet 3. sukupolvi
A 20 10 5
B 10 5 2,5
C 5 2,5 1,25
D 0 0 0
lisämerkintä ++ korottaa 100% korottaa 100% korottaa 100%
lisämerkintä + korottaa 50% korottaa 50% korottaa 50%

Terveydellisten tutkimusten mukaan tulevat pisteet:

Yhdistelmän koirat, joille on tehty lonkkakuvaus sekä silmäkuvaus saavat jalostuspisteytykseen lisäksi terveystutkimuksista pisteitä seuraavasti:

MyDogDna - geenitesti 10 pistettä
Lonkkakuvaus ja silmätutkimus 10 pistettä
Silmätutkimus 5 pistettä
Lonkkakuvaus 5 pistettä

 

 

KOIRIEN LUOKITUS KOETULOSTEN PERUSTEELLA:

Jalostusluokka Urokset Nartut
A++ KVA KVA
A+ 2 x HIRV 1, KARH 1 tai luokkatulos kahdesta eri koemuodosta HIRV 1, LINT 1, KARH 1, tai tulos kahdesta eri koemuodosta
A HIRV 1, LINT 1 HIRV 2, LINT 2
B HIRV 2, LINT 2 HIRV 3, LINT 3
C HIRV 3, LINT 3 Ei tulosta, käytetään metsästykseen
D Ei tulosta, käytetään metsästykseen Ei käytetä metsästyksessä
E Ei jalostukseen sukurasitteiden vuoksi Ei jalostukseen sukurasitteiden vuoksi

KOIRIEN LUOKITUKSET PERIYTTÄMISEN PERUSTEELLA:

Jalostusluokka Urokset ja nartut
+ A ja B luokan koirille, jonka jälkeläisistä vähintään kaksi koiraa on palkittu käyttökokeessa ja jälkeläiset vähintään kahdesta eri yhdistelmästä
A A jälkeläinen
B 2 B jälkeläistä
C B jälkeläinen
D -

 

Jalostusohjeistuksen vaatimukset

A palstalle tulevan yhdistelmän yhteispistemäärän tulee olla vähintään 40 pistettä.
Molempien vanhempien tulee olla metsästyskäytössä. Jalostuspisteiden täyttyessä ja metsästyskäytön puuttuessa, yhdistelmä ei tule saamaan hyväksyntää.
Metsästys- ja terveyskyselyt täytyy palauttaa ennen astutusta.
Yhdistelmän molemmilla koirilla tulee olla näyttelystä vähintään laatuarvosana H (hyvä).
Jalostukseen käytettävillä koirilla on enintään neljä pentuetta tai 15 jälkeläistä elinaikanaan, joista kaksi saa olla saman vuoden aikana.
Uusinta-astutuksessa jalostustoimikunta harkitsee hyväksynnän tapauskohtaisesti (jälkeläismäärä ensimmäisestä pentueesta ja onko jälkeläisiä muista yhdistelmistä).
Yhdistelmän koirissa ei saa esiintyä perinnöllisiä sairauksia. Terveysriskilaskurin antama tulos ei anna kohonnutta terveysriskiä.
Sukusiitosasteen on oltava alle 6,25 % kennelliiton jalostustietokannan mukaan (8-sukupolveen laskettuna). E- jalostusluokan koiria ei esiinny yhdistelmän sukutaulussa.
Tuontikoira ei saa käyttöominaisuuksien mukaan jalostuspisteitä, ennen kuin haukkuu tuloksen, jonka jälkeen tulos kartuttaa myös vanhempien pisteitä (esim. koiran edellytys A- luokkaan -vanhempien luokaksi B – isovanhempien luokaksi C).
Tuontikoirien keskinäiselle paritukselle (jalostuspisteraja ei täyty) jaosto antaa hyväksynnän, jos se katsoo muutoin yhdistelmän olevan jalostuskelpoinen.
Ulkomaisen uroksen käyttöön jaosto antaa harkintansa mukaan hyväksynnän jalostuksellisten kriteerien täyttyessä (terveys, geenipohjan laajeneminen). Nartun omistaja ottaa hyvissä ajoin yhteyttä jaostoon ja kertoo suunnittelemansa astutuksen ja toimittaa tarpeelliset tiedot ulkomaisesta uroksesta.

 

ASTUTUSPALSTA

A palsta - yhdistelmät täyttävät jalostusohjeistuksen kaikki vaatimukset:

- yhdistelmä, joka täyttää jalostusohjeen vaatimukset hyväksytylle yhdistelmälle
- tuontikoirien keskinäinen paritus, jos muut jalostukselliset ehdot täyttyvät
- ulkomaisen uroksen käyttö parituksessa jalostusehtojen täyttyessä

B palsta - yhdistelmät eivät täytä jalostusohjeistuksen kaikkia vaatimuksia:

- yhdistelmän jalostuspistemäärä jää vajaaksi
- terveysriskilaskuri antama tulos, kohonnut terveysriski
- yhdistelmän sukukerroin >6,25 % (8-sukupolveen laskettuna)
- yhdistelmässä ei ole käytetty jalostusneuvontaa, muutoin yhdistelmä jalostusohjeen mukainen
- jälkeläismäärä ylittyy 
- yhdistelmän koiralla näyttelystä saatu laatuarvosana T

Seuraavat seikat estävät pääsyn kummallekin palstalle:

- puuttuu metsästys ja terveyskysely
- perinnöllinen sairaus yhdistelmässä, terveysriskilaskuri antaa hylätyn tuloksen 
- vapaaehtoisessa lonkkakuvauksessa, tulos D
- puuttuu näyttelytulos
- JTO:n vastainen jälkeläismäärä
- JTO:n vastainen yhdistelmän uusiminen
- yhdistelmässä esiintyvä koira ei ole metsästyskäytössä

Jalostustoimikunta voi käyttää harkintaansa näistä ohjeista poiketen, mikäli se katsoo, että yhdistelmässä on sellaisia seikkoja, jotka ovat jalostuksellisesti tärkeitä rodulle.

 

Astutuspalstoille yhdistelmät pääsevät heti, kun astutus on tapahtunut.