SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Finska Laikaklubben

LAIKAJÄRJESTÖN ASTUTUSPALSTOJEN PÄÄSYVAATIMUKSET


1. Astutuspalsta A
Yhdistelmä täyttää astutuspalstalle vaadittavat kriteerit. (jaosto päättää kriteerit)

2. Astutuspalsta B
Yhdistelmä täyttää astutuspalsta B:lle vaadittavat kriteerit, mutta ei astutuspalsta A:n kriteerejä. Jalostusneuvontaa ei ole pyydetty, mutta yhdistelmä täyttää vähintään astutuspalsta B:n kriteerit. (jaosto päättää kriteerit)

3. Seuraavat seikat estävät pääsyn astutuspalstoille A ja B:
- jaostolta puuttuu tarvittavat tiedot nartun/uroksen metsästysominaisuuksista  tai terveydestä
- Yhdistelmällä on suuri riski perinnölliseen sairauteen tai vikaan (rotukohtainen)
- puuttuu näyttelytulos
- yhdistelmän sukusiitosaste on yli sallitun (rotukohtainen)
- JTO:n tai jalostusohjeen vastainen jälkeläisten tai pentueiden määrä
- JTO:n tai jalostusohjeen vastainen yhdistelmän uusiminen
- kasvattaja ei suostu esittämään jaoston antamaa kirjallista jalostusneuvontaa/-arviota pennun ostajalle sitä pyydettäessä, jos jaoston on sellaisen ko. yhdistelmästä kasvattajalle antanut

4. Muuta
- Jalostusneuvonnalla on oikeus perustelluista syistä poiketa astutuspalstan kriteereistä
- astutuspalstoille A ja B  yhdistelmät pääsevät heti kun astutus tapahtunut
- neuvonta on  voimassa 6 kk ja pentueilmoitus poistetaan viimeistään kun pentue on 5 kk:n ikäinen. Ilmoitus poistetaan kun pentue on 3 kk:n ikäinen, jos kasvattaja ei ilmoita astutuspalstan ylläpitäjälle myymättömistä pennuista
- Jaostolla on mahdollisuus antaa arvion yhdistelmästä myös astutuksen  jälkeen