Laikojen hirvenhaukun narttumestaruuskokeen valintasääntö


Vahvistettu 30.5.2014

SLJ valintaohje Kalinkahaukkuihin Koe on avoin kaikille nartuille, mutta se ovat samalla järjestön mestaruusottelu.
Mestaruudesta ja Laikajärjestön pääpalkinnosta ottelevat vain järjestön jäsenten tai heidän ruokakuntaansa kuuluvien jäsenten omistuksessa olevat koirat.
Ei jäsenen koira kilpailee kilpailun voitosta mutta heillä ei ole mahdollisuutta saada Laikajärjestön pääpalkintoa.
Edellisvuoden narttumestarilla on osallistumisoikeus kisaan.
Mukaan valitaan enintään 14 koiraa järjestäjän päätöksellä. Valintapisteet saadaan laskemalla yhteen kaksi (2) parasta palkintosijaan oikeuttavaa HIRV-tulosta (vähintään HIRV3) tulosta, joista toisen tulee olla kuluvalta kaudelta ja toinen voi olla edelliseltä kaudelta.
Koiralla on oltava näyttelystä vähintään laatumaininta H. Mikäli ilmoittautumisaikaan mennessä ei ole tullut riittävästi koiria, jälki-ilmoittautumisesta on ilmoitettava kyseisen haukkukokeen www-sivuilla. Osallistuvat koirat julkaistaan haukkukokeen www-sivuilla viimeistään 3 vuorokautta ennen kokeen alkua.

Valintapisteisiin vaikuttavien tulosten painotusjärjestys on seuraava:
1. Koiralla on 4 HIRV-1 tulosta.
2. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään 2 HIRV-1 tulosta.
3. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään 1 HIRV-1 tulos.
4. Jos kiintiö ei täyty, pisteiksi hyväksytään palkintosijaan oikeuttavat HIRV-tulokset (2) kpl.
5. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat vanhempien kuin kuluvan tai edellisen kauden tulosten perusteella.
6. Jos kiintiö ei täyty, valitaan koirat arpomalla.

© Suomen Laikajärjestö